Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік коды Біліктілік атауы Оқыту мерзімі
08110400 Өсімдікті қорғау және карантин 4S08110403 Өсімдікті қорғау және карантин жөніндегі техник
3W08110401 Лаборант