Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік коды Біліктілік атауы Оқыту мерзімі
07161600 Ауыл шаруашылығын механикаландыру 3W07161601 Жөндеуші-слесарь 10 ай, 1ж 10ай
4S07161604 Техник-механик 1ж 10 ай, 10ай

Механикаландырылған ауыл шаруашылығы – бұл ауыл шаруашылығы жұмысын механикаландыру үшін ауыл шаруашылығы техникасын пайдалану процесі. Бұл салада мамандар даярлау біздің экономикамыз үшін өте маңызды. Техник мамандар бүгінгі таңда сұранысқа ие. Бұл біліктілігі бар түлектерді диплом алғанша жұмыс өзі-ақ тауып алады. Бұл – әмбебап мамандар. Техник-механик трактор бригадасының механигі, бригадирі, автогараж меңгерушісі, шеберхана меңгерушісі, басқа да техникалық лауазымдарды атқаруға құқылы.

Кәсіби дағдылар: Ауыл шаруашылығын мехакникаландыру мамандар жемісті еңбек ету мақсатында өндірістік немесе тұрмыстық жабдықтарға техникалық қызмет көрсететін және оларды жөндейтін маман. Слесарь-жөндеуші жөнделген жабдықты орнатып, сынақтан өткізуі тиіс, сонымен қатар оны жұмыс істеп тұруына толығымен дайындауы керек ағымдағы, күрделі және жоспарлы-алдын ала жөндеу, сондай-ақ жабдықтарды, машиналар мен агрегаттарды монтаждау, тексеру және реттеу.ақауларды анықтау, механизмдердің техникалық диагностикасын жүзеге асыру және жөндеу жұмыстарының жоспарын жасау.машинаның паспортымен, оның негізгі бөліктерінің сызбаларымен танысу, содан кейін бөлшектеуге дайындау.