Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік коды Біліктілік атауы Оқыту мерзімі
07130200 Электрмен қамтамасыз ету (салалар бойынша) 3W0710901 Электр монтаждаушы (салалар бойынша)
4S07130202 Техник-электрик

«Электрмен қамтамасыз ету» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының мақсаты еңбек нарығы қажеттіліктерін ескере отырып жасалынды. БББ-ның негізгі мақсаттары білікті мамандарды даярлау болып табылады:(Қосымша)

- Студенттерді пәндер бойынша терең теориялық және тәжірибелік оқыту арқылы жоғары сапалы білімге қол жеткізу; - Студенттердің өзін-өзі жетілдіру және өзін-өзі дамыту қабілеттерін, белсенді өмір бойы жаңа білімді өз бетінше шығармашылықпен игеру қажеттіліктері мен дағдыларын дамыту;

- Студенттерге шынайы дамып жатқан әлемде кәсіби ұтқырлықты қамтамасыз ететін іргелі білім беру

- Кәсіби мәдениеттің жоғары деңгейі, оның ішінде кәсіби қарым-қатынас мәдениеті, азаматтық ұстанымы бар, кәсіби қызметті сәтті жүзеге асыратын мамандарды даярлау;