Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік коды Біліктілік атауы Оқыту мерзімі
07230100 Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу 4S07230106 Модельер-конструктор 3ж 10 ай, 2ж 10ай
4S07230107 Техник-технолог 3ж 10 ай, 2ж 10ай
3W07230102 Арнайы тігінші 2ж 10 ай, 1ж 10ай
3W07230101 Тігінші 1ж 10 ай, 10ай

Тігін өдірісі және киімді үлгілеу мамандығы бойынша бітірушілер тігін өнеркәсіп орындарында жұмыс жасай алады жәнеде өз кәсібі бойынша жеке кәсіпкерлікпен айналысуға мүмкіндіктері болады.

Кәсіби дағдылар: өз мамандығына сәй кәсіптік қызмет ету үшін білім алушылар тігін бұйымдарын орындау технологиясы мен ассартиментін,әйелдер мен ерлердің сырт киімдерін және әйелдер мен балалардың жеңіл киімдерін,еңбекті ұйымдастырудың прогрестік нысандарын есепке алап,осы замандық тәсілдермен орындау,машина,қол және үтік жұмыстарын орындаудың әдістері мен тәсілдерін,нормативтік-техникалық құжаттарды құрастыру,өлшем алу тәсілдерін,ұлттық киімдер тарижы мен олардың осы замандық ұлттық киімдер дайындаудағы рөлін,еңбек қорғаудың нормалары мен ережелерін,әр түрлі құралдар-саймандар мен жұмыс жасау, жан-жақты білімді болу мен алған білімді іс-жүзінде пайдалана білу бойынша дағдылар алуға тиісті.