Мамандық коды Мамандық атауы Біліктілік коды Біліктілік атауы Оқыту мерзімі
07230100 Есептеу техникасы және ақпараттық желілер (түрлері бойынша) 3W06120102 Компьютерлік аппараттық қамтамасыз ету операторы

«Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандықтарының білім алушыларына берілетін білімнің басты артықшылықтарына: Аппаратты - бағдарламалық кешендердің сәулетін және қолданушы интерфейсін ұйымдастырудың негізгі принциптерін жобалау, кәсіби іс-шаралар сұрақтарын тиімді шешу үшін өңдеу үдерісін ұйымдастыру және бағдарламалық қамтамасыз етуді құру кезінде инструменттік, бағдарламалық технологияларды және есептеу техникасының жабдықтарын таңдау, есептеу жүйелерін, кешендерін және желілерін құру барысында аппаратты және бағдарламалық жабдықтарды кешендеу әдістері мен тәсілдерін қолдану, есептеу техникасы және компьютерлік жүйелердің жүйелік, инструменталды және қолданбалы бағдарламалық қамтамасыз етуді баптау және оларға қызмет көрсету, бағдарламалық өнімдерді қолдау және оларды ақпаратты өңдеу және басқару үдерісінде әр түрлі есептерді шешу үшін қолдану.

1304000 - «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» мамандығы бітірушілерінің негізгі дағдылары:

Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету мамандығы бойынша оқытылатын негізгі пәндер:

 1. - Компьютерлік графика

 2. -Қолданбалы бағдарлама пакеттері

 3. -Кеңселік қосымшалардағы бағдарламалау

 4. -Компьютерлік техника операциялық жүйесі

 5. -Компьютерлік техника ақпараттық қамтамасыз ету

 6. -Компьютерлік техника пайдалану

 7. -Сандық әдістер

 8. -Алгоритмдеу және бағдарламалау

 9. -Объектілі – бағытталған бағдарлау

 10. -Web бағдарламалау және Интернет технологиялар

 11. -Компьютер құрылғыларын жөндеу және техникалық күтімі

 12. -Ақпаратты қорғау негіздері

 13. -Autocad бағдарламалау тілі